Thi công
Jan
Hoàn thành
Jan
Thời gian thiết kê:
Thời gian thi công:

Một vài dự án trong Tháng 2

Đây là một vài hình ảnh thi công trần nhôm của công ty chúng tôi.

 

 

 

 

Các tin khác